درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی

    دکتر فرزاد ملکی   

  • متولد 1340 تهران
  • فارغ التحتصیل در رشته جراحی دهان فک وصورت از دانشگاه شهید بهشتی سال 1375
  • عضو انجمن جراحان دهان فک و صورت کالج سلطنتی لندن
  • عضو انجمن جراحان دهان و دندان اسکاتلند کالج سلطنتی ادینبرگ (ادینبرا)
  • دوره جراحی آرتروسکپی مفصل گیجگاهی فکی    اطریش وین
  • دوره جراحی پیشرفته آتروسکپی وجراحی باز مفصل گیجگاهی فکی    چین شانگهای
close