درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی

مفصل گیجگاهی TMJ

مفصل گیجگاهی یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن به شمار می آید که ترکیبی از حرکات لولایی کشویی و به عبارتی دیگر چرخشی و جابجایی به سمت جلو و عقب در محل خود رادارامی باشد.
ماهیچه ها و لیگامانهای متعددی در این حرکات شرکت دارند که نقش بسیاری مهمی در حفظ تعادل و نهگداری موقعیت فیزیولوژیکی و آناتومیکی دیسک یا منیسک در این مفصل را به عهده دارند.
همین امرسبب میشود که پیچیدگی های فراوانی در امر تشخیص و درمان این اختلالات بوجود آید.
اگر حرکت مفصلها در قسمت چپ و راست صورت هماهنگ نباشد احساس درد و سایر علائم بیشتر شده و رفته رفته باعث تشدید این علائم میشود و در نهایت محدودیت باز کردن دهان نیز بیشتر خواهد شد.
احساس درد ممکن است از یک ناراحتی اندک تا دردهای غیر قابل تحمل متغیر باشد و در اغلب موارد وارد مراحل جدی تر و وخیم تر میشود.
شروع این اختلالات در مراحل اولیه با درد و یاکلیک های صبحگاهی باشد که به ندرت به تعداد این کلیک ها اضافه میشود و این مرحله ای است که با پیشگیری می توان بیماری را متوقف کرد در غیر اینصورت کلیکها بیشتر شده و در هر بار باز و بسته کردن دهان شنیده میشوند.
این فاز بیماری بسیار جدی است و با نادیده گرفتن آن تنها به پیشرفت این اختلالات که در نهایت به گیر کردن فک و اصطلاحا قفل شدن فک می انجامد کمک می کنیم.
بنابرین اگر در عملکرد فک خود و باز و بسته کردن دهان مختصری اشکال و یا کلیک احسا س میکنید آنرا جدی گرفته و برای پیشکیری و درمان با متخصص مشورت نمایید.
مفصل کیجکاهی TMJ
مفصل کیجکاهی TMJ
close